Fundusze Europejskie

 

„ZRYW” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych 

       37-500 Jarosław ; ul. Kruhel Pawłosiowski 14


Biuro Zarządu, Zarząd:
37-500 Jarosław ; ul. Podzamcze 41 -  I-piętro p.119

Biuro ofert:  I-piętro p.107-108

e-mail: oferty@zryw.com.pl


Telefony:

 

Biuro Zarządu tel.:         (16) 621 76 91 ; (16) 621 70 88

Biuro ofert tel./fax:         (16) 621 03 44 ; (16) 623 10 63

Księgowość tel./fax.:      (16) 621 78 87

 

Kierownictwo Zespołu Budów nr 1, tel: 506 419 873

Kierownictwo Zespołu Budów nr 2, tel: 506 188 040

Kierownictwo Zespołu Budów nr 3, tel: 510 097 840

Kierownictwo Zespołu Budów nr 4, tel: 501 203 055

Kierownictwo Zespołu Budów nr 5, tel: 510 071 360
e-mail: zarzad@zryw.com.pl

 

 

 

 

 

 


 


 

Umowa o dofinasowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 

nr umowy: POPW.01.05.00-18-0228/20-00