Fundusze Europejskie

 

„ZRYW” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych 

       37-500 Jarosław ; ul. Kruhel Pawłosiowski 14


Biuro Zarządu, Zarząd:
37-500 Jarosław ; ul. Legionów 12

Biuro ofert: 

e-mail: oferty@zryw.com.pl


Telefony:

 

Biuro Zarządu tel.:    (16) 621 76 91

Biuro ofert tel.:         (16) 621 03 44

Fax tel./fax.:              (16) 621 70 88

 

Kierownictwo Zespołu Budów nr 1, tel: 501 203 055

Kierownictwo Zespołu Budów nr 2, tel: 510 097 840

Kierownictwo Zespołu Budów nr 3, tel: 510 071 360
e-mail: zarzad@zryw.com.pl

 

 

 

 

 

 


 


 

Umowa o dofinasowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 

nr umowy: POPW.01.05.00-18-0228/20-00